Η Μικρή Τούμπα

Η τούμπα έχει ύψος πέντε μέτρων και βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τα Κουφάλια. Έχει σχηματιστεί από τις επιχώσεις οικισμού της Νεότερης Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού.

Τούμπα Ταβάς

Θεωρείται ότι είναι η αρχαία πόλη Ίχναι και βρίσκεται στο δρόμο από Χαλκηδόνα προς Κουφάλια. Έρευνες της μορφολογίας του εδάφους έδειξαν ότι στην αρχαιότητα η θέση της ήταν κοντά σε θάλασσα. Η περιοχή κατοικούνταν από τη Νεότερη Νεολιθική-Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι τάφοι που ανακαλύφθηκαν τυχαία το 1985 σε απόσταση 400μ. θεωρούνται μέρος του νεκροταφείου του οικισμού.

Τούμπα Λιβαδίτσας

Βρίσκεται βόρεια των Κουφαλίων σε απόσταση 1,2χλμ. και είναι προϊστορικός οικισμός της Μέσης και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Διακρίνονται δάπεδα, τοίχοι κτισμάτων, λείψανα κτιρίων, καθώς και τμήματα κατεστραμμένου μωσαϊκού παλαιοχριστιανικών χρόνων

Ταφικός τύμβος στη θέση Διπλές Πόρτες

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στα Κουφάλια

Οι παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία είναι αναγνωρισμένοι από τη Γενική διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς-Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.