Τράπεζα Προχώματος

Οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου που κατοικήθηκε μέχρι και τους ιστορικούς χρόνους. Βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Αξιού ποταμού και σε απόσταση 1χλμ. από τον οικισμό Πρόχωμα. Ευρήματα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας είναι 13 μεγάλα αποθηκευτικά πιθάρια και τα κατάλοιπα μιας πλίνθινης κατασκευής.

Οικισμός στην τούμπα ‘Βαδάρ’ του Καστανά

Αρχιτεκτονική

Η πρώτη φάση κατοίκησης των Κουφαλίων ήταν με τον εποικισμό των προσφύγων το 1925. Έτσι, η μορφή της πρώτης κατοικίας είναι απλή. Πρόκειται για την κατοικία τύπου Α. Στη συνέχεια, παρατηρείται κάποια εξέλιξη για να δημιουργηθεί η Κατοικία τύπου Β και μετά ή Κατοικία τύπου Γ. Συγκεκριμένα:

Κατοικία τύπου Α

Είναι μικρή ισόγεια, στο επίπεδο του εδάφους, με ορθογώνια κάτοψη και δίρριχτη ανισοϋψή στέγη.

Κατοικία τύπου Β

Είναι υπερυψωμένη από το έδαφος με τετράγωνη κάτοψη. Η στέγη είναι τετράριχτη και δημιουργεί γείσο πάνω από την είσοδο του σπιτιού. Αποτέλεσμα είναι ένα είδος πρόστυλου με δύο κολόνες, όπου καταλήγει η σκάλα που οδηγεί στην είσοδο του σπιτιού. Ο τύπος αυτός κατοικίας εμφανίζεται την περίοδο μεταξύ 1940-1950.

Κατοικία τύπου Γ

Μετά το 1950, η εξέλιξη της κατοικίας οδηγεί στο κτίσιμο σπιτιών διώροφων, μεγάλων διαστάσεων με τετράριχτη στέγη.