Διευκρινιστική ανακοίνωση για τη σύσταση της «Ενεργειακής Κοινότητας Χαλκηδόνος ΣΥΝ.Π.Ε.»

Αναφορικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της «Ενεργειακής Κοινότητας Χαλκηδόνος ΣΥΝ.Π.Ε.» και προς αποφυγή κάθε παρανόησης, ύστερα από αβάσιμα σχόλια και κρίσεις που υπήρξαν ...

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΕ (ΠΕΤ: 2301898025)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Υποβολή των αιτήσεων από 15/03/2023 έως και 24/03/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη ...

Ορκίστηκε νέα μόνιμη υπάλληλος στο Δήμο Χαλκηδόνος

Ορκίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Δημάρχου Χαλκηδόνος, Σταύρου Αναγνωστόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου η νέα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Βασιλική Μπαλιώτη, ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Υποβολή των αιτήσεων από 04/03/2023 έως και 13/03/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελούμενων από την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση ...