Δημοσίευση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Προϋπολογισμός 2024_Δημοσίευση_ΡΒ6ΟΩΗ2-ΟΔΧ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Υποβολή των αιτήσεων απο 20/01/2024 έως και 29/01/2024 και ώρα 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_62ΩΥΩΗ2-Ω2Μ Για...

Ορισμός υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΔ 16-2024 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΉ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ρ0Χ7ΩΗ2-Β70...

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση των εκβολών του Αξιού ποταμού” (ΠΕΤ: 2211861816)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών...