ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ Λ.Γ. 81,81Α,81Β,81Κ,81Ε,90,90Β,90Ε ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ”

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του έργου “Έργα λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων”, εκδόθηκε η με αρ. 69/2023 Απόφαση του...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ»

Σε συνέχεια της από 21-02-2023 υπογραφής της με αρ. πρωτ. 2766/21-02-2023 Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ» μεταξύ του...

Δήμος Χαλκηδόνος: Πρόγραμμα εκδηλώσεων για την “Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα”

Για τον εορτασμό της “Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα” στον Δήμο Χαλκηδόνος θα πραγματοποιηθούν φέτος οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 20 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή Ομιλίες και εκδηλώσεις σε όλες τις...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

ΨΦΖΞΩΗ2-Α04_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Κατασκευή νέας γέφυρας ποταμού Λουδία” (ΠΕΤ: 2305950822)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης...

Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2023 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δημοτικό Ωδείο Κουφαλίων.

Υποβολή των αιτήσεων από 30/09/2023 έως και 09/10/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με...