Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: “Αποκατάσταση των εκβολών του Αξιού ποταμού” στον Νομό Θεσσαλονίκης

  • Ο φάκελος της ανωτέρω Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2211861816
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ορίζεται η 22-01-2024.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Αποκατάσταση των εκβολών του Αξιού ποταμού