Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διεξαγωγής και αξιολόγησης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

Ανακοινώνεται ότι στις 20-06-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο στο γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (ταχ. δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 36,Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57 100, ισόγειο),  θα διενεργηθεί από αυτόν,

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας  (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4819/2021. Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των αναγκαίων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΥΤ ΛΑΓΚ. ΝΕΟ ΣΙΡΑΚΙΟ, Π.Ε. Κιλκίς & Θεσσαλονίκης” (ΠΕΤ: 2403010511)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ » συνολικού προϋπολογισμού 58.617,08 € + 14.068,10 € για Φ.Π.Α.=72.685,18 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ » συνολικού

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ » συνολικού προϋπολογισμού 59.999,08 € + 14.399,78 € για Φ.Π.Α.=74.398,85 €

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τη Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ » , συνολικού

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση των εκβολών του Αξιού ποταμού” (ΠΕΤ: 2211861816)

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ του έργου: “Λειτουργία υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου – ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά, τις Δ.Ε. Χαλκηδόνος, Πέλλας και Γιαννιτσών, της ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ” (ΠΕΤ: 2305946028)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ Λ.Γ. 81,81Α,81Β,81Κ,81Ε,90,90Β,90Ε ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ”

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του έργου “Έργα λειτουργικής βελτίωσης της οδού Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων”, εκδόθηκε η με αρ. 69/2023 Απόφαση του ΟΣΕΘ Α.Ε. βάσει της οποίας από τη Δευτέρα 06/11/2023 και μέχρι την

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος» (CPV: 45233142-6 /Εργασίες επισκευής οδών) Με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕ 571 του Π.∆.Ε. (κωδικός ενάριθμος 2014ΣΕ57100004)

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος» Εκτιμώμενης αξίας 483.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α. ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Μάθε Περισσότερα →

Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ»

Σε συνέχεια της από 21-02-2023 υπογραφής της με αρ. πρωτ. 2766/21-02-2023 Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΈΡΓΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ» μεταξύ του  μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του αναδόχου  «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ –

Μάθε Περισσότερα →