Διακηρύξεις

Όροι και Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειου κτιρίου εντός του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Γέφυρας με συνοδά κτίσματα.

4α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣΨΧΒΝΩΗ2-ΤΕ5 5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ9ΕΘΗΩΗ2-ΥΣΦ

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45232420-2: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων)

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.057.258,06 € (άνευ Φ.Π.Α) μέσω του Εθνικού Συστήματος

Μάθε Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Όροι και Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το υπ.αρ.2465 Κουφαλίων και υπ.1797-20 Αγχιάλου

4α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -2465_9Γ92ΩΗ2-ΥΛΨ 5α) ΠΕΡ. ΔΙΑΚΗΡ. -24659ΑΦΞΩΗ2-ΒΡΧ 4)α ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _1797-206ΡΗΦΩΗ2-Τ1Β 5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1797-2098ΦΩΩΗ2-ΟΧΦ

Μάθε Περισσότερα →