Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45233251-3- Εργασίες επαναδιάστρωσης)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» (CPV: 45233251-3– Εργασίες επαναδιάστρωσης)   Ο Δήμος

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠ.ΑΡ.1530-α και 1530-βγ Ακινήτων Αγχιάλου

ορθή όροι 1530-βγ_609ΖΩΗ2-27Τ-3 ορθή περίληψη 1530-βγ_ΨΣΓΚΩΗ2-ΣΕ7-2 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αοιθ. 1530-α_966ΝΩΗ2-Υ6Γ-2 Περίληψη Διακήρυξης αριθ. 1530α_6ΧΤΒΩΗ2-Τ6Ω-2

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του υπ.αρ.1530-α και του υπ.αρ.1530-βγ Ακινήτου Αγχιάλου

5) ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1530-βγ – Αντιγραφή 5) ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1530-α –

Περισσότερα →

Διακηρύξεις

Όροι – Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του υπ.αρ.1530-α και υπ.αρ.1530-βγ Ακινήτου Αγχιάλου

4α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1530-α_966ΝΩΗ2-Υ6Γ5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1530-α_6ΧΤΒΩΗ2-Τ6Ω 4α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ_1530-βγ_609ΖΩΗ2-27Τ 5α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1530-βγ_ΨΣΓΚΩΗ2-ΣΕ7

Περισσότερα →