ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας 23913 30151
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 23913 30149, 150
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 23913 30141, 153
ΚΕΠ (Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης) στον Άγιο Αθανάσιο 2313 305030
ΚΕΠ (Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης) στα Κουφάλια 2313 337420
ΚΕΠ (Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης) στη Χαλκηδόνα 23910 23066
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών 23913 30131, 126
Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας 23913 30170
Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου 23913 30121, 171
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Συγκοινωνιών 23913 30134
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο) 2313 300134