Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: “Λειτουργία υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου – ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά, τις Δ.Ε. Χαλκηδόνος, Πέλλας και Γιαννιτσών, της ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ”

  • Ο φάκελος της ανωτέρω Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2305946028
  • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης απόψεων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ορίζεται η02-12-2023.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ