Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος και  βάση του νέου Νόμου 5036/2023, ανακοινώνεται ότι:

 Α)  οι οφειλές προς τους Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 μπορούν υπό προϋποθέσεις να ρυθμιστούν σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. μισθώματα, τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων) ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.

Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν τα ευεργετήματα της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.

Β) Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των ευνοϊκών νόμων 4611/2019 και 4764/2020 (100 δόσεων).  Η αναβίωση επιφέρει όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ίσχυαν πριν την απώλεια τους και όπως ισχύουν για την κάθε νομοθετική ρύθμιση.

Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στις ανωτέρω ρυθμίσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία προς τον οικείο Δήμο από την έναρξη ισχύος του νόμου (28/3/2023) και μέχρι τις 30/6/2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr και δια ζώσης, κατόπιν ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το Δημοτικό Κατάστημα: Εθνικής Αντιστάσεως 36-38 Κουφάλια, στον 1ο  όροφο στην Ταμειακή Υπηρεσία γραφ. 117 (τηλ.23913-30171).