Ένα νέο μηχάνημα έργου, τελευταίας τεχνολογίας και συγκεκριμένα, έναν φορτωτή, προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Χαλκηδόνος. Το εν λόγω μηχάνημα έργου έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τις υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να παρέχονται οι καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες.

“Συνεχίζοντας τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων, που ξεκινήσαμε από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, παραλάβαμε σήμερα ένα ακόμη σύγχρονο μηχάνημα, έναν φορτωτή τελευταίας τεχνολογίας”, τόνισε κατά την παραλαβή, παρουσία Αντιδημάρχων, συνεργατών και εργαζομένων του Δήμου, ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Ο φορτωτής θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας και των συνεργείων του Δήμου στο επίπεδο των καθημερινών εργασιών που απαιτούνται για παρεμβάσεις στον τομέα της Καθαριότητας και των Τεχνικών Έργων αλλά κυρίως στο επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας.

“Ο στόχος που είχαμε από την πρώτη ημέρα της διοίκησής μας, της αναβάθμισης του στόλου των μηχανημάτων και των οχημάτων, θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και τα επόμενα χρόνια της θητείας μας”, δήλωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος προκειμένου, όπως είπε, να έχει ο Δήμος μια υπηρεσία, όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική σε ό,τι χρειαστεί και ιδιαίτερα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.