Επιτροπή Ισότητας

1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ BΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η Έκθεση Για τη Βία Κατά των Γυναικών _ΓΓΟΠΙΦ (3)

Περισσότερα →

Υγεία-Πρόνοια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περισσότερα →