ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23Η ΕΙΔΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ