ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 41η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11-2015