Παιδικοί Σταθμοί | Παράταση υποβολής αιτήσεων
Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017 – 2018 την 14η Ιουνίου 2017
1. https://goo.gl/7GuoOW (ανακοίνωση)
& Πράξη Προσδιορισμού Φόρου – Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2016
2. https://goo.gl/a9ZVBZ (εκκαθαριστικό σημείωμα-πράξη προσδιορισμού φόρου)