Πρόγραμμα Αγιασμών σχολείων Δήμου Χαλκηδόνος 2017-2018