Δελτίο Τύπου για τη λειτουργία του Ειδικού Σχολείου