Δελτίο Τύπου για τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου