Εργα ύψους 8.685.310,96 ευρώ για ύδρευση και αποχέτευση εντάχθηκαν με επιτυχία στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, μετά από προτάσεις για χρηματοδότηση που υπέβαλλε ο Δήμος μας στις 15/6/2018 και αφορούν έργα πνοής, όπως:

  1. η Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κουφαλίων της ΔΚ Κουφαλίων της ΔΕ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογισμού 3.685.310,96€ με ΦΠΑ και
  2. το Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Προχώματος της ΔΕ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος, προϋπολογισμού 5.000.000€ με ΦΠΑ.

Η ένταξη των έργων αυτών και η υλοποίησή τους σε συνδυασμό με την, επίσης, επιτυχή έγκριση της πρότασης του Δήμου με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου και καινοτόμου συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κουφαλίων και Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου Π/Υ 1.499.149,4€ (ΕΣΠΑ 2014-2020, ένταξη: 16/02/2018), πιστεύουμε πως θα λύσει σημαντικά και πάγια προβλήματα, ενώ θα αναβαθμίσει σημαντικά τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις της ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στόχος μας είναι η αποδοτικότερη λειτουργία των δικτύων και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της ποιότητας του νερού με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, επικαιροποιούνται παλαιές μελέτες, ενώ συντάσσονται νέες και υποβάλλονται προτάσεις σε κάθε ευρωπαϊκό και κρατικό πρόγραμμα χρηματοδότησης που προκύπτει προς όφελος των δημοτών όλου του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ