Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης Κοινότητας Προχώματος και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κοινότητας Ακροποτάμου» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Χαλκηδόνος συνολικού προϋπολογισμού 5.260.000 ευρώ.

Μετά από αίτημα τροποποίησης της αρχικής απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, επετεύχθη η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1.434.00 ευρώ και συμπεριλήφθη επιπλέον στην αρχική πρόταση που αφορούσε μόνο στο δίκτυο αποχέτευσης της Κοινότητας Προχώματος και ο εκσυγχρονισμός της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ακροποτάμου καθώς και άλλες συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν το έργο.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα με την ολοκλήρωση του έργου να παραδοθεί ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο και μια εκσυγχρονισμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων η οποία μελλοντικά θα εξυπηρετήσει και τους οικισμούς Καστανά και Ακροποτάμου.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

Υποέργο 1: Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Προχώματος

Αφορά στην κατασκευή των αγωγών και φρεατίων του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Προχώματος, των ιδιωτικών συνδέσεων του εσωτερικού δικτύου, του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΣ1, έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ακροποτάμου.

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού και επαναλειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Ακροποτάμου των οικισμών Προχώματος, Καστανά, Ακροποτάμου Δήμου Χαλκηδόνος

Αφορά στην προμήθεια μέρους του εξοπλισμού της υπάρχουσας ΕΕΛ για την επαναλειτουργία της, ενώ θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν την τελική μέθοδο επεξεργασίας χρησιμοποιώντας όλες τις υπάρχουσες υποδομές, τροποποιώντας μερικώς όπως απαιτείται.

Υποέργο 3: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες

Υποέργο 4: Σύνδεση με ΔΕΗ για τα προτεινόμενα 4 Α/Σ

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και ταυτόχρονα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προστασία του περιβάλλοντος. “Είναι ένα έργο στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα και σημασία. Για το λόγο αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η πρότασή μας έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, τον οποίο και ευχαριστούμε για την ένταξη της πράξης και την αύξηση της σχετικής χρηματοδότησης”, είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος και κατέληξε: “Η αναβάθμιση του Δήμου μας συνεχίζεται με τον προγραμματισμό και κατασκευή αντίστοιχων έργων υποδομής σε όλους τους οικισμούς μας. Συνεχίζουμε σταθερά την πορεία μας στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου”.