Ενόψει του προγραμματισμένου ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, ακολουθεί το Πρόγραμμα Αγιασμού όλων των σχολείων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  08.00

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 09.00

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 09.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ09.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 09.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 09.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ 08.30

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.30

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.00

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.00

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 09.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 09.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 09.00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 08.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 08.30

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 08.30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 08.00

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 08.00

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 09.00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 09.00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 08.30

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ- Είναι σε αναστολή

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 09.30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 09.30

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 09.30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 09.30

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ 08.30

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ 08.00

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  08.30

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.00

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.30

4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  09.30

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ 09.00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 09.30

1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 09.45

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ  09.45

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ – Ο αγιασμός θα γίνει Κυριακή 10/09/2023, ώρα 10.00

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ  08.30

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 09.00

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 09.30

ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 08.30

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 08.30

ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.00

2ο ΓΕΛ-  2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΟΧΩΜΑ 09.30

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 09.15

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑ 09.00

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ0 9.30

ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10.00

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -2ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 08.30

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 10.00

1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 10.30

2ο ΓΕΛ -2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 09.30

ΕΕΕΚ 09.00