Στην εκλογή των αντιπροσώπων του Δήμου Χαλκηδόνος για τη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκηδόνος, εν όψει των εκλογών στα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.

Για την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Από την παράταξη του Δημάρχου, Σταύρου Αναγνωστόπουλου

εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι:

Ανδρέας Αλμπάνης

Γιώργος Παπαχρηστούδης

Αναπληρωματικό μέλος:

Θεόδωρος Πετρούσης

Από την παράταξη του Μαυρουδή Μηντσιούδη τακτικό μέλος ο ίδιος

και αναπληρωματικό μέλος ο Σταύρος Αλεξούδης.

Αυτοδικαίως συμμετέχει ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Για τον ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Τακτικά μέλη:

Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Δήμαρχος

Μενέλαος Κορδονούρης

Αναπληρωματικά μέλη:

Αλέξανδρος Χατζόπουλος

Θεόδωρος Χατζηαποστόλου