Ο Δήμος Χαλκηδόνος συμβάλλοντας έμπρακτα στην καταπολέμηση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, ξεκίνησε τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ενημέρωση των ανέργων πολιτών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των δημοτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, παρέχοντας – με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας – άμεση ενημέρωση των ανέργων για κάθε θέση εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, με περιοχή αναφοράς τον Δήμο Χαλκηδόνος.

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα προσόντα, τις σπουδές, τις δεξιότητες και την εμπειρία που διαθέτουν, χωρίς να δαπανούν χρόνο, χρήματα και κόπο στην προσπάθεια να βρουν εργασία.

Η παραπάνω ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί σημαντικό μέσο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ανέργων του Δήμου μας, για θέσεις εργασίας πολιτών, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας, χωρίς δαπάνη χρόνου και χρήματος από τους ίδιους.

Την τελική επιλογή όμως, την έχει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος -άνεργος ο οποίος μέσα από τη λίστα θέσεων εργασίας που του δίνεται, σύμφωνα με τα προσόντα -δεξιότητες που διαθέτει, καλείται να την αξιοποιήσει ο ίδιος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελός του.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποστήριξης/ενημέρωσης των ανέργων παρέχει συνεχή και άμεση εξατομικευμένη πληροφόρηση στον κάθε άνεργο, βάσει μια αυτόματης συνδυαστικής διαδικασίας, όπου αντιστοιχίζονται αμέσως τα χαρακτηριστικά, από εργασιακή άποψη, του ενδιαφερομένου με τις αναγγελλόμενες θέσεις εργασίας.

Η φόρμα αίτησης ανέργου είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.