ΑΟΕ 3/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών πάγιου χαρακτήρα, έτους 2015 συνολικού ποσού 4.151.205,85 ευρώ