ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 92/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 19.471,23 € για την προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών και επισκευαστικών εργασιών Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΟΕ 92/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 19.471,23 € για την προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών και επισκευαστικών εργασιών Δήμου Χαλκηδόνος

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 112/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ 74 και σε τμήμα της οδού Αν.Θράκης μεταξύ των Ο.Τ 74 και Ο.Τ 84 της Δ.Κ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων(λούνα-πάρκ) για το χρονικό δ

ΑΟΕ 112/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ 74 και σε τμήμα της οδού Αν.Θράκης μεταξύ των Ο.Τ 74 και Ο.Τ 84 της Δ.Κ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων(λούνα-πάρκ) για το χρονικό δ

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 113/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Π.Μελά μεταξύ των Ο.Τ 11 και 23της Δ.Κ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (λούνα-πάρκ) για το χρονικό διάστημα από 01/5/2015 έως κ

ΑΟΕ 113/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Π.Μελά μεταξύ των Ο.Τ 11 και 23της Δ.Κ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (λούνα-πάρκ) για το χρονικό διάστημα από 01/5/2015 έως κ

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 82/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση έφεσης για απόφαση πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών , από αδήλωτη εργασία, υπέρ IKA ΙΩΝΙΑΣ

ΑΟΕ 82/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση έφεσης για απόφαση πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών , από αδήλωτη εργασία, υπέρ IKA ΙΩΝΙΑΣ

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 111/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΟΕ 111/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 98/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.6936 δημοτικού γεωργικού κλήρου του 2ου $ημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8.030 τμ.

ΑΟΕ 98/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.6936 δημοτικού γεωργικού κλήρου του 2ου $ημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8.030 τμ.

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 99/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.4534 δημοτικού αγροτεμαχίου Κουφαλίων στην θέση ΤΑΒΑΣ έκτασης 11.190 τμ.

ΑΟΕ 99/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.4534 δημοτικού αγροτεμαχίου Κουφαλίων στην θέση ΤΑΒΑΣ έκτασης 11.190 τμ.

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 100/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος 30 στρεμμάτων από το υπ.αρ.2641 δημοτικό αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΒΟΣΚΗ στην Νέα Μεσήμβρια συνολικής έκτασης 200.625τμ

ΑΟΕ 100/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος 30 στρεμμάτων από το υπ.αρ.2641 δημοτικό αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΒΟΣΚΗ στην Νέα Μεσήμβρια συνολικής έκτασης 200.625τμ

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 101/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.500,00 € για την παραμετροποίηση ευρυζωνικών συνδέσεων $ήμου Χαλκηδόνος»

ΑΟΕ 101/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.500,00 € για την παραμετροποίηση ευρυζωνικών συνδέσεων $ήμου Χαλκηδόνος»6

Μάθε Περισσότερα →

ΑΟΕ 2015

ΑΟΕ 102/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 4.920,00 € για την συντήρηση μουσικών οργάνων ήμου Χαλκηδόνος»

ΑΟΕ 102/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 4.920,00 € για την συντήρηση μουσικών οργάνων ήμου Χαλκηδόνος»

Μάθε Περισσότερα →