ΑΟΕ 92/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 19.471,23 € για την προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών και επισκευαστικών εργασιών Δήμου Χαλκηδόνος