ΑΟΕ 101/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.500,00 € για την παραμετροποίηση ευρυζωνικών συνδέσεων $ήμου Χαλκηδόνος»6