ΑΟΕ 98/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.6936 δημοτικού γεωργικού κλήρου του 2ου $ημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8.030 τμ.