ΑΟΕ 113/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Π.Μελά μεταξύ των Ο.Τ 11 και 23της Δ.Κ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (λούνα-πάρκ) για το χρονικό διάστημα από 01/5/2015 έως κ