ΑΟΕ 102/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 4.920,00 € για την συντήρηση μουσικών οργάνων ήμου Χαλκηδόνος»