ΑΟΕ 58/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Τροποποίηση της ΑΟΕ 253/2014 με θέμα “ Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτων στην ΤΚ Αγχιάλου και συγκεκριμένα του άρθρου 7 της διακήρυξης