ΑΟΕ 103/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 1.344,64 € για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού ήμου Χαλκηδόνος»