ΑΟΕ 105/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.712,15 € για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού $ήμου Χαλκηδόνος»