ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινάνε από σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 10 π.μ., οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (5μηνα). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (www.oaed.gr) και λήγει στις 12 μ. τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015.

Συνολικά 164 θέσεις εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-015 στο Δήμο Χαλκηδόνος, όπου οι 18 κατανέμονται στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και οι 146 στο Δήμο. Η τελική κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
2 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
25 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
10 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
10 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
10 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’)
1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)
63 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
8 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ