ΑΕΠΖ 3/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Έγκριση και Παραλαβή του Β1’ Σταδίου της μελέτης με τίτλο :«ΓΠΣ Δήμου Κουφαλίων