ΑΡ.37/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθ.6936 Δημοτικού Γεωργικού Κλήρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8030 τ.μ