ΑΔΣ 2015

ΑΡ.1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση πρακτικού της Κοινής σύσκεψης των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων πγια την προεκλογική προβολή τους κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών

ΑΡ.1/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση πρακτικού της Κοινής σύσκεψης των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων πγια την προεκλογική προβολή τους κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.2/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015

ΑΡ.2/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2.Πρόσληψη με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. Διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας ενός (1) ΔΕ Οδηγού-Χειριστή για το όχημα – συρμός ΚΗΗ1985

ΑΡ.3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2.Πρόσληψη με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. Διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας ενός (1) ΔΕ Οδηγού-Χειριστή για το όχημα – συρμός ΚΗΗ1985

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για τον μήνα Ιανουάριο 2015 και ανακατανομή αδιάθετου χρηματικού υπολοίπου εκτάκτων ειδικευμένων

ΑΡ.4/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για τον μήνα Ιανουάριο 2015 και ανακατανομή αδιάθετου χρηματικού υπολοίπου εκτάκτων ειδικευμένων

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.5/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Α΄ Δόσης του 2015

ΑΡ.5/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Α΄ Δόσης του 2015

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.6/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης

ΑΡ.6/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014 άρθρο 3

ΑΡ.7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014 άρθρο 3

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.8/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών πάγιου χαρακτήρα έτους 2015, συνολικού ποσού 255,43 ευρώ

ΑΡ.8/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών πάγιου χαρακτήρα έτους 2015, συνολικού ποσού 255,43 ευρώ

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.9/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, έτους 2015 – Καύσιμα

ΑΡ.9/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, έτους 2015 – Καύσιμα

Μάθε Περισσότερα →

ΑΔΣ 2015

ΑΡ.10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1795 δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου, συνολικής έκτασης 6319 τ.μ.

ΑΡ.10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1795 δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου, συνολικής έκτασης 6319 τ.μ.

Μάθε Περισσότερα →