ΑΡ.8/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών πάγιου χαρακτήρα έτους 2015, συνολικού ποσού 255,43 ευρώ