ΑΡ.10/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1795 δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου, συνολικής έκτασης 6319 τ.μ.