Ενημερώνεται ότι έχει ξεκινήσει για τα μέλη των ΚΑΠΗ η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα λουτροθεραπείας έτους 2015.
Η διάρκειά τους είναι μία εβδομάδα (7 μέρες) και το κόστος αυτών 8 ευρώ την ημέρα (56 ευρώ συνολικά). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα φαγητού και διαμονής, όχι και λουτρών.
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις λουτροπόλεις Λαγκαδά, Ν.Απολλωνίας,Λουτρακίου Πέλλης,Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και ισχύει για τους μήνες Αυγούστου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
2.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας έτους 2014.
4.Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.
5.Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (για άτομα με αναπηρία 57% και άνω)
6.Ιατρική γνωμάτευση που θα αιτιολογεί την αναγκαιότητα υποβολής σε λουτροθεραπεία από ιατρούς νοσοκομείου ή συμβεβλημένους με το ΠΕΔΥ
Ειδικότητας ορθοπεδικού,ρευματολόγου ή δερματολόγου.
7.Ιατρική γνωμάτευση καρδιολόγου νοσοκομείου ή συμβεβλημένου με το ΠΕΔΥ, όπου θα αναφέρεται πως ο ενδιαφερόμενος δύναται να κάνει λουτροθεραπείες.
8.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Πληροφορίες: Παπαστογιαννίδου Κυριακή Τηλ. 2391051293
ΓΕΦΥΡΑ 30/07/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ