Το τοπικό συμβoύλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κουφαλίων σύμφωνα με τις αποφάσεις με αρίθμ.22/27-07-2015 και 23/27-07-2015 σας γνωρίζει, ότι με αφορμή τον καθαρισμό και αργότερα την ανάπλαση του χώρου των παλαιών κοιμητηρίων που βρίσκονται στο βόρειο άκρο του οικισμού Κουφαλίων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την εκταφή των οστών συγγενικών τους προσώπων εφόσον το επιθυμούν και τη μεταφορά αυτών στο οστεοφυλάκιο, το οποίο βρίσκεται στο χώρο των νέων κοιμητηρίων.
Ορίζεται χρόνος 2 μηνών από την παρούσα ανακοίνωση ώστε, να προλάβουν οι κάτοικοι, συγγενείς και ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.
Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση του χρόνου των 2 μηνών και εφόσον δεν υπάρξουν άλλοι ενδιαφερόμενοι για ανάληψη οστών, ο Δήμος με τις υπηρεσίες του θα προβεί σε απαραίτητο καθαρισμό του χώρου των παλαιών κοιμητηρίων ώστε αργότερα να γίνει η ανάπλαση του χώρου.
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ