ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 10:00 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κ. Τσακίρης Μιχάλης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ Κ. Χατζάκος Παναγιώτης.
ΕΠΑΛ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 09:30 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Κ. Τσακίρης Μιχάλης.
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη.
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 2ο ΚΑΙ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Θεμιστοκλής και ο Πατέρας Σταύρος στις 08:30 π.μ. Θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Σοφρώνης στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Δελλής Μιχάλης και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αγχιάλου κ. Ναρλής Ιωάννης.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ιωάννης στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Χούλιας Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βαθυλάκκου Κ. Λιβιδίκος Ιωάννης.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ιωάννης στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Χούλιας Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βαθυλάκκου Κ. Λιβιδίκος Ιωάννης.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ανέστης στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Κατσώρας Ευθύμης.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ανέστης στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Κατσώρας Ευθύμης και η Τοπική Σύμβουλος της Δ.Κ. Γέφυρας Χατζηκύρκου Μαρία.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Κοσμάς στις 08:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Κατσώρας Ευθύμης και η Τοπική Σύμβουλος της Δ.Κ. Γέφυρας Χατζηκύρκου Μαρία.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
1ο & 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Ξενίδης Ευστάθιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μωυσίδης Βλαδίμηρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Μασκαλίδης Κυριαζής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 9:00 π.μ. Θα παραστεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μωυσίδης Βλαδίμηρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Μασκαλίδης Κυριαζής.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 8:15 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μωυσίδης Βλαδίμηρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Μασκαλίδης Κυριαζής.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Νήφων στις 09:00 π.μ. Θα παραστούν το μέλος της Δ.Κ. Νέας Μεσήμβριας Κ. Ξενίδης Ευστάθιος και το μέλος της Τ.Κ. Ξηροχωρίου Κ. Μπουγαΐδης Γεώργιος.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 08:15 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. ΒλαΪκούδης Σιδέρης.
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ & ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος.
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 09:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος.
2ο & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Βασίλειος στις 9:00 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής.
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 10:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος.
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Γκορίδης στις 9:45 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Τσαγγαλίδης Ευάγγελος.
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Βασίλειος στις 08:45 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος του Τ.Κ. Κουφαλίων Κ. ΒλαΪκούδης Σιδέρης.
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 10:00 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Τσαγγαλίδης Ευάγγελος.
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 10:00 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Παπαχριστούδης Κωνσταντίνος και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Βλαϊκούδης Σιδέρης.
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Γκορίδης στις 9:30π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ Κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων Κ. Τσαγγαλίδης Ευάγγελος.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Άγγελος στις 09:45 π.μ. Θα παραστούν η Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού Κ. Αγαπίδου Θεοδώρα και η Δημοτική Σύμβουλος Κ. Νικολαΐδου Δανάη.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Άγγελος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί η Δημοτική Σύμβουλος Κ. Νικολαϊδου Δανάη.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο ιερέας του Καστανά στις 09:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Προχώματος Κ. Σαρημιχαηλίδης Αντώνης.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δανιήλ στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού Κ. Αγαπίδου Θεοδώρα.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 08:30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ Κ. Κοσκινάς Ευρυσθένης.
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 09:30 π.μ. Θα παραστούν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Χαλκηδόνος Κ. Μητσάκης Αθανάσιος.
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 09:00 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Χαλκηδόνος Κ. Μητσάκης Αθανάσιος και ο Τ.Σ. Της Δ.Κ. Χαλκηδόνος Κ. Ρουπάνης Γεώργιος.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 10:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Μανάκης Αλέξανδρος.
ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 10:00 π.μ. Θα παραστεί ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Τσουκνιδάς Ιωάννης και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος κ. Μανάκης Αλέξανδρος.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Παναγιώτης στις 9:00 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Μανάκης Αλέξανδρος και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Αδένδρου κ. Μυλωνάς Μιχάλης.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Παναγιώτης στις 9:30 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Τεχνικών Έργων Δήμου Χαλκηδόνος Κ. Μανάκης Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. Κοσκινάς Ευρυσθένης και το μέλος της Δ.Κ. Αδένδρου Κ. Μούση Βικτώρια.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ ΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Περικλής στις 10:30 π.μ. Θα παραστούν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κ. Μεντεσίδης Ιωάννης καi ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μικρού Μοναστηρίου Κ. Μετλάρης Αθανάσιος.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Περικλής στις 10:00 π.μ. Θα παραστούν ο Δ.Σ. Κ. Μεντεσίδης Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μικρού Μοναστηρίου κ. Μετλάρης Αθανάσιος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Βασίλειος στις 9:30 π.μ. Θα παραστούν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού Κ. Κιαχαγιά – Παρασχάκη Πολυξένη, ο Δ.Σ. Κ. Μεντεσίδης Ιωάννης και το μέλος της Δ.Κ. Μικρού Μοναστηρίου κ. Τσούκλας Θωμάς.
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ