ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 34Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ