ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.274/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙ Α ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ