Ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), οι οποίοι αφορούν τους ωφελούμενους του προγράμματος στο Δήμο Χαλκηδόνος, αλλά και τους απορριφθέντες.
Οι πίνακες των αποτελεσμάτων βρίσκονται ήδη στον Δήμο μας και είναι διαθέσιμοι στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν τις ενστάσεις τους.
Η υποβολή των ενστάσεων πραγματοποιείται από την Πέμπτη 22/10/2015 μέχρι και την Πέμπτη 29/10/2015 στα αρμόδια γραφεία των τριών δημοτικών ενοτήτων, ήτοι:
-Για την Δ.Ε. Κουφαλίων στο ΚΑΠΗ Κουφαλίων,
-Για την Δ.Ε. Χαλκηδόνας στο ΚΑΠΗ Χαλκηδόνας,
-Για την Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου στο Κοινοτικό Κατάστημα Γέφυρας,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι, που η αίτησή τους απορρίφθηκε, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο για την τεκμηρίωση της ένστασής τους, της οποίας το έντυπο μπορούν να εξασφαλίσουν και μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.eiead.gr/publications/docs/%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%95%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BDFRM.pdf
ανοίγοντας και εκτυπώνοντας το σχετικό αρχείο, όπως επίσης μπορούν να λάβουν χρήσιμες οδηγίες από το αντίστοιχο αρχείο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα:
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=221&lang=el
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ