ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ