” Ξέρεις πώς να προστατευτείς; “

Ο παρακάτω οδηγός είναι ένας τρόπος ενημέρωσης που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και βρίσκεται στη διάθεσή σας…
Οδηγός αυτοπροστασίας