Ο Δήμος Χαλκηδόνος καταρτίζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τα έτη 2015-2019, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από τις ενότητες:
Ενότητα 1: Στρατηγικό Σχέδιο, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνεται το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Χαλκηδόνος.
Ενότητα 2: Επιχειρησιακό Σχέδιο και Δείκτες Αξιολόγησης, όπου εξειδικεύονται οι προτεραιότητες του Δήμου σε έργα και δράσεις για την επόμενη πενταετία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος  ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της Ενότητας 1: Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2015-2019 (με απόφαση Δ.Σ.).
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου καλούν τους τοπικούς φορείς συλλογικής εκπροσώπησης, τους πολιτιστικούς, αθλητικούς, περιβαλλοντικούς, εμπορικούς, επιστημονικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τις εθελοντικές κινήσεις πολιτών του Δήμου και κάθε ενδιαφερόμενο/η να συμμετάσχουν  στην Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019.
Στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των τοπικών φορέων αλλά και των πολιτών, αναφορικά με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο 2015-2019.
Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση ξεκίνησε από τις 9/12/2015.
Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και το έντυπο του ερωτηματολόγιου θα το βρείτε ΕΔΩ και μπορείτε να το καταθέσετε:
• Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr
• Με fax στο 2391330130 , με την επισήμανση «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
• Στο Δημαρχείο του Δήμου Χαλκηδόνος (Εθν. Αντίστασης 36, Κουφάλια, ΤΚ 571 00) με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημάρχου.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
Ιωάννης Τσουκνιδάς
Δήμαρχος Χαλκηδόνος