Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Χαλκηδόνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της «Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων»  και σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. και της Π.Υ.Σ. ο Δήμος μας θέτει σε ανοιχτή διαβούλευση το ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Ο Δήμος Χαλκηδόνος εκφράζοντας με συγκεκριμένα μέτρα και έργα την πολιτική του δέσμευση για αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων πρακτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων εκπονεί το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης το οποίο αποτελεί το επιστέγασμα συγκροτημένου σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς. Χαράσσεται μία σαφής πολιτική, σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όσα προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Παράλληλα, ο Δήμος Χαλκηδόνος συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων που στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών CO2 περισσότερο από 20% έως το 2020 μέσω δράσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ο Δήμος Χαλκηδόνος θα πραγματοποιήσει αυστηρό διαχωρισμό των απορριμμάτων, ενώ θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση.
Περιμένουμε τις παρατηρήσεις, τις συμπληρώσεις αλλά και τις ερωτήσεις σας στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, από τις 22/12/2015, η οποία θα λειτουργεί στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.
Ιωάννης Τσουκνιδάς
Δήμαρχος Χαλκηδόνος