Οδηγίες προστασίας από καταστροφές
Προστασία από πλημμύρες
Προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα
Προστασία από χιονοπτώσεις – παγετό
Προστασία από καταιγίδες – θυελλώδεις ανέμους